Alpinic Znojmo

Horolezecký klub

stěna

Stěna byla postavena v prosinci 2004 a v provozu je od ledna 2005. Šířka stěny je 20 metrů, výška 9 metrů, převislost max. 3,6 metru. Na stěně je 20 linií osazených jistícími body. Počet cest se pohybuje kolem 50. Každý rok jsou chyty očištěny a připraveny nové cesty. Obtížnost cest se pohybuje od klasifikačního stupně 3 (pro úplné začátečníky a děti) až po stupeň 9 (pro pokročilé lezce). Cesty vedou po chytech různých barev. Pro začátečníky máme k dispozici lezecký materiál k zapůjčení.

Lezecká stěna, Znojmo

umístění

 • Lezecká stěna Znojmo, sportovní hala Husovy sady, J. F. Curie 5, Znojmo
 • poloha na online mapách

otevírací doba

 • úterý, 18:00 - 20:30
 • čtvrtek, 17:30 - 20:30

ceník

 • Cena vstupu pro dospělého je 50,- Kč + půjčovné (pokud nemá lezec svoji výbavu)
 • Cena vstupu pro děti je 30,- Kč  + půjčovné (pokud nemá lezec svoji výbavu)
 • Možné je také zakoupit permanentky, které jsou časově neomezené, a jsou také přenosné. Jsou pro deset jednotlivých vstupů a stojí pro dospělé 400,- Kč a pro děti 220,- Kč (není zahrnuto půjčovné).

provozní řád

 1. Každý návštěvník horolezecké stěny (dále jen stěna) je povinen seznámit se s tímto provozním řádem, řídit se jím a stvrdit jej svým podpisem v knize návštěv.
 2. Lezení na stěně je povoleno pouze v otevírací době a pod odborným dozorem. Lezení na stěně mimo otevírací dobu je zakázáno. Osoby mladší 18-ti let mohou provádět trénink pouze pod přímým dohledem osoby starší 18-ti let. Samostatně provádět trénink mohou osoby do 18-ti let pouze, pokud se prokáží průkazkou ČHS.
 3. Trénink na stěně mohou provádět osoby, které předem uhradily příslušný poplatek (dospělí 50,- Kč, mládež do 18-ti let 30,- Kč za jednorázový vstup na stěnu).
 4. Lezení na stěně je na vlastní nebezpečí.
 5. Je zakázáno lézt pod vlivem alkoholických, nebo jiných prostředků ovlivňujících tělesný nebo zdravotní stav. Stejně tak jejich požívání během pobytu v prostorách haly. V celém areálu haly platí zákaz kouření.
 6. Vstup na plochu haly je povolen v sálové obuvi, přezůvkách nebo obuvi určené na lezení.
 7. Úmyslné poškozování a znehodnocování stěny, chytů a dalších věcí se stěnou souvisejících bude posuzováno jako přestupek proti majetku dle § 50 odst. 1 písm. a) z. č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších změn a doplňků a bude oznámeno Policii ČR.
 8. Lezení bez zajištění lanem je povoleno maximálně do výše 2,5 metru od podlahy haly.
 9. Lezení nad 2,5 metru je povoleno pouze za použití zajišťovacích prostředků (kombinovaný nebo sedací úvazek, lano, jistící osma, karabina - vše odpovídající parametrům UIAA).
 10. Lezci se navazují přímo na lano bez použití karabiny. Při lezení je zakázáno vynechávat jistící body, každý jistící bod musí být zapnut nejpozději ve výši kolen.
 11. Jištěný lezec si před lezením zkontroluje bezpečné navázaní na lano a jistící si zkontroluje bezpečné zajištění jištěného lezce.
 12. Lézt se spodním jištěním může pouze dvojice, která bezpečně ovládá lezeckou a jistící techniku a použije k lezení perfektní lezecký materiál. Lezec při výstupu nesmí bránit v lezení ostatním lezcům traverzováním, přelézáním mimo linii cest apod.
 13. Druholezec musí při lezení vypínat jistící body vždy postupně od začátku cesty. Poslední dva jistící body (expresky) musí zůstat zapnuty.
 14. Na jedné cestě je zakázáno současné lezení dvou a více lezců.
 15. Do jednoho jistícího bodu je zakázáno více než jedno jistící lano.
 16. Jistící musí stát při jištění ve spádnici lana a pozorně sledovat jištěného.
 17. Dobírání v jistících bodech a neúměrně dlouhé pády jsou zakázány.
 18. V případě uvolněného chytu, nebo jistícího prostředku je lezec povinen na tuto okolnost okamžitě upozornit provozovatele, případně i lezce, který se chystá do této cesty nastoupit.
 19. Přestavování cest (záměnou nebo otáčením chytů) není bez vědomí provozovatele povoleno.
 20. Za případný úraz nebo škodu způsobenou špatným nebo nezodpovědným jištěním odpovídá sám jistící spolu s jištěným. Každý úraz je nutné nahlásit provozovateli, který učiní záznam do evidence.
 21. Za odložené věci návštěvníků v prostorách haly provozovatel neručí a za jejich případné odcizení nenese žádnou odpovědnost.
 22. Důležitá telefoní čísla:

Lékař (rychlá zdravotní pomoc) 515 224 444
Policie 158
Hasiči 515 222 222

Ve Znojmě dne 1. ledna 2005
Provozovatel: Alpinic Climbing Team Znojmo

Admin | Realizace a údržba Petroff, Mouser.cz | Aktualizace Renata Halbrštatová | 2000 - 2020